epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Silniční daň

Co je silniční daň?

Silniční daň jsou povinni platit vlastníci a provozovatelé vozidel používaných k samostatně výdělečné činnosti (podnikání). Není přitom důležité, zda se jedná o osobní nebo nákladní vůz, zda je auto součástí obchodního majetku, nebo zda podnikatel uplatňuje výdaje.

Silniční daň, registrace a daňové přiznání

Podobně jako u DPH se osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)  musí k platbě silniční daně přihlásit a to v momentě, kdy začne využívat automobil k podnikatelské činnosti. Registraci lze provést osobně vyplněním příslušného formuláře na úřadu Finanční správy nebo online prostřednictvím daňového portálu Finanční správy.

Silniční daň se platí  každý rok a každý rok je nutné podávat daňové přiznání k silniční daně a to vždy do 31. ledna následujícího roku. To znamená, že například za rok 2020 podnikatel daňové přiznání musí podat nejpozději do 31. ledna 2021. Ke stejnému datu je nutné uhradit případný nedoplatek na dani.

Za jaká vozidla se platí silniční daň

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani. Silniční daň se platí za všechna motorová vozidla včetně jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná na území České republiky, pokud jsou používaná k podnikatelské činnosti.

Z platby silniční daně a podávání daňového přiznání jsou vyjmuty některé kategorie vozidel.

Jedná se o:

 • samojízdné pracovní stroje

 • traktory a jejich přípojná vozidla

 • speciální pásová vozidla

 • vozidla se speciální registrační značkou

Silniční daň dále neplatí vozidla registrovaná v ČR, ale provozovaná pouze v zahraničí, a vozidla registrovana v cizině.

Samostatnou kategorii představují vozidla osvobozená od platby silniční daně, za která je však nutné podat daňové přiznání k silniční dani. Jedná se o:

 • vozidla veřejných služeb (např. požární, policejní, zametací nebo vozidla MHD),

 • auta s méně než čtyři koly, která jsou v technickém průkazu vedena jako vozidla kategorie L,

 • vozidla jezdící na alternativní pohon, elektřinu, LPG, CNG nebo hybridní pohon.

Výpočet silniční daně

Základní sazba silniční daně se odvíjí od objemu motoru vozidla. U nákladních vozidel hraje roli také počet náprav a součet největších povolených hmotností na každou nápravu.

Objem motoru vozidlaRoční sazba silniční daně

Do 800 cm3

1 200 Kč

801–1 250 cm3

1 800 Kč

1 251–1 500 cm3

2 400 Kč

1 501–2 000 cm3

3 000 Kč

2 001–3 000 cm3

3 600 Kč

Nad 3 000 cm3

4 200 KčU vozidel, která byla registrována před méně než 9 lety, mohou podnikatelé uplatnit nárok na slevu na silniční dani:

 • 3 roky od první registrace - 48 %,

 • 4 až 6 rok provozu po registraci - 40 %,

 • 7 až 9 rok provozu po registraci - 25 %.

Naopak u starších vozidel s rokem výroby před rokem 1990 je výše silniční daně navýšena o 25 %.

Jak a kdy se silniční daň platí

Povinnost registrace a první platby silniční daně vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ začal vozidlo využívat k podnikání. Za každý měsíc se platí 1/12 roční sazby daně uvedené v daňovém přiznání. Sazbu včetně slevy si podnikatel, případně jeho účetní, počítá sám.

Zálohu na silniční daň je možné uhradit na celý rok dopředu nebo je možné čtyřikrát ročně uhradit zálohu na silniční daň a to v termínech:

 • Do 15. dubna - za leden, únor a březen

 • Do 15. července - za duben, květen a červen

 • Do 15. října - za červenec, srpen a září

 • Do 15. prosince - za říjen a listopad, za prosinec se zálohy neplatí a případný nedoplatek se hradí až na konci ledna společně s podáním daňového přiznání

V případě, že některé měsíce vozidl;o podnikatel nepoužívá k výdělečné činnosti, je mu přeplatek na silniční dani vrácen po odevzdání daňového přiznání. To se vztahuje například na sezónní podnikání, což je nutné uvést v daňovém přiznání k silniční dani.