epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Rekvalifikace

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace je způsob, jak si zlepšit, rozšířit nebo zvýšit dosavadní osobní odbornou kvalifikaci za účelem lepšího pracovního uplatnění. V případě dodržení zákonem stanovených podmínek může vybraný a schválený rekvalifikační kurz uhradit stát a to až do výše 50 000 Kč.

Existují tři typy rekvalifikačních kurzů. Prvním je rekvalifikační kurz, který si člověk vybere a z větší části zaplatí sám. Následují rekvalifikační kurzy, které vybírá a hradí zaměstnavatel s cílem lepšího vzdělání u zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání. Posledním a třetím typem jsou rekvalifikační kurzy plně hrazené státem osobám registrovaným na Úřadu práce.

Rekvalifikační kurz - požadavky na uchazeče

Největší zájem je logicky o rekvalifikační kurzy, které plně hradí stát. Takový kurz však není určen pro každého a uchazeč musí splnit zákonem stanovené podmínky. Ty jsou následující:

  • Evidence na Úřadu práce

  • Splnění vstupních předpokladů pro vybraný rekvalifikační kurz a výkon profese - vzdělání, znalosti, dovednosti, zdravotní stav apod.

  • Zdravotní způsobilost

  • Potřebnost rekvalifikačního kurzu - nutnost zlepšit kvalifikace, aby měl uchazeč šanci získat práci

  • Účelnost rekvalifikačního kurzu - zvýšení šance na získání zaměstnání

Rekvalifikace na profesionálního řidiče

Prostřednictvím rekvalifikačního kurzu lze například získat lepší kvalifikaci jako řidič nákladních vozidel. V případě splnění podmínek stát uhradí kompletní výuku ve vybrané autoškole a uchazeč se může stát držitelem řidičského oprávnění skupin C (nákladní automobil), C+E (nákladní automobil + přívěs), D (autobus) včetně profesního průkazu.

Dále jsou v rámci rekvalifikačních kurzů nabízeny rekvalifikační kurzy na instruktory do autoškol, kteří po ukončení kurzu mohou pracovat jako profesionálně vyškolení učitelé v autoškolách, které se neustále potýkají s problémem v podobě nedostatku zkušených řidičů s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi.