epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Registrační značka

Registrační značka je bílá obdélníková tabulka obsahující kombinaci písmen a čísel v černé barvě, která musí být umístěna na každém motorovém vozidle a případně i jeho přípojném vozidle. Vedle označení registrační značka (RZ) se užívá také státní poznávací značka (SPZ).

Registrační značky a platná česká legislativa

Registrační značky v ČR jsou vydávány dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podobu registračních značek předepisuje vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Registrační značky platné od roku 2001

V roce 2001 začala v ČR platit nová podoba kódu registračních značek vozidel. Současné registrační značky tvoří 5 až 8 znaků - číslic a písmen s výjimkou písmen G, O, Q a W. Vynechána mohou být i písmena, pokud by výsledná RZ měla nevhodný nebo nežádoucí obsah (např. vulgární slova, zkrátka zakázané organizace apod.). Každá registrační značka musí obsahovat nejméně jedno písmeno a jednu číslici. Od roku 2009 se vydávají státní poznávací značky se dvěma písmeny.

Barevné typy registračních značek v ČR

  • Černá písmena na bílé značce - běžná osobní a nákladní vozidla, autobusy, motocykly, přívěsy

  • Modrá písmena na bílé značce - vozy diplomatů a konzulárních úředníků

  • Zelená čísla na bílé značce - označují vozidla neschválená pro provoz na pozemních komunikacích (např. testovací vozy, vozidla pro zkušební účely), dále veteráni a závodní vozidla, která nesplňují podmínky pro provoz

  • Černá písmena na žluté značce - označují zvláštní motorová vozidla, zejména pojízdnou techniku (např. zemědělské, vojenské, stavební a jiné stroje)

  • Černá písmena na bílé značce s červeným okrajem - označuje auta určená pro export posledním znakem druhého trojčíslí je vždy písmeno E jako export

  • Černá písmena na zelené papírové značce (tzv. převozní značka) - slouží pouze pro jednorázové použití s omezenou platností (např. při převozu vozidla z prodejny domů)

  • Černá písmena na bílé značce, která začíná písmeny EL - jedná se o registrační značku pro elektromobily

Registrační značky na přání

Od začátku roku 2016 si lze zakoupit registrační značku s vlastním textem - tzv. státní poznávací značky na přání. Jedna tabulka stojí 5 000 Kč, přičemž na motorové vozidlo jsou potřeba dvě tabulky. Celkem tedy na vozidlo stojí 10 000 Kč. Taková značka musí splňovat několik podmínek:

  • V případě auta musí mít RZ nejméně osm znaků, u motocyklů sedm

  • Značka musí obsahovat nejméně jednu číslici

  • Nesmí jít o vulgární a hanlivá slova