epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Registr vozidel

Jedná se o evidenci provozovaných vozidel na území ČR a jejich vlastníků či provozovatelů. Správci jednotlivých registrů jsou obecní úřady s rozšířenou působností. Vlastník vozidla je povinen registrovat vozidlo na úřadě, v jehož správním obvodu má trvalé bydliště čí sídlo firmy.