epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Prvopojistitel

Co znamená prvopojistitel

Prvopojistitel je právnická osoba, která s pojistníkem (pojištěným) uzavře pojistnou smlouvu o vybraném pojištění, a která dohodnutou část pojistného rizika postoupí dalšímu pojistiteli či více pojistitelům. Jedná se takzvané zajistitele.

Prvopojistitel jako primární pojistitel ručí za rizika vyplývající z pojistné smlouvy a zodpovídá za řádné vyplacení pojistného plnění v případě pojistné události. Také zajišťuje veškerou komunikaci s pojistníkem.

Zajistitel či zajistelé získají stanovený podíl z uhrazeného pojistného a v případě pojistného události se zavazují uhradit odpovídající část pojistného plnění.

Kdy a proč se pojišťovny “dělí” o klienty

Tímto způsobem se pojišťovny chrání vzájemně mezi sebou pro případ rizika vyplacení příliš vysokého pojistného plnění, které by mohlo vést až k zániku pojistitele.  Vztah prvopojistele a zajistitelů se nejčastěji využívá zejména u náročných pojistných smluv s vysokými pojistnými limity. Jedná se například o pojištění velkých průmyslových rizik a společností, u nichž hrozí nadstandardně vysoké škody.