epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Poškozený

Poškozeným je myšlena osoba, které je způsobena škoda. Jde o majetkovou újmu vyjádřené v penězích, ale také o újmu na zdraví, morální škoda či jiná škoda. Za poškozeného je považovaná i taková osoba, které majetková škoda vznikla a které již byla škoda uhrazena. U povinného ručení je poškozeným osoba, které byla provozem jiného vozidla způsobená škoda. Tento člověk má nárok na náhradu škody. Platí se z povinného ručení toho, kdo nehodu zavinil.