epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojišťovací agent

Kdo je pojišťovací agent

Pojišťovací agent může být fyzická či právnická osoba, která pracuje pouze pro pojišťovnu či pojišťovny, s nimiž má uzavřenou písemnou smlouvu o spolupráci (tzv. zprostředkovatelská smlouva). Tyto pojišťovny poté zastupuje a nabízí (prodává) jejich produkty a služby.

Odměna pojišťovacího agenta

Pojišťovací agent si finanční ohodnocení domlouvá s každou pojišťovnou zvlášť. Zpravidla se jedná o provizi v předem stanovené výši za každý úspěšně dokončený obchod, kterým je myšlen podpis pojistné smlouvy a uhrazení pojistného ze strany zákazníka.

Práva a povinnosti pojišťovacího agenta

Pojišťovací agent musí splňovat zákonné podmínky pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti, musí být důvěryhodný, nesmí mít záznam v trestním rejstříku a musí být zapsaný v registru pojišťovacích agentů a makléřů České národní banky. Pojišťovací agent je rovněž vázán vnitřními předpisy spolupracující pojišťovny, která zodpovídá za škody jím způsobené.