epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany, kterou platí pojištěnec pojišťovně. Částka je placena za dohodnuté pojistné období ve formě běžného pojistného nebo ve formě jednorázové platby za celé pojistné období.