epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistné období

Co je pojistné období

Každá pojistná smlouva je sjednána na konkrétní časové “pojistné” období. Po toto období je platná pojistná ochrana v rozsahu popsaném v pojistné smlouvě. Může být dlouhé již od jednoho dne (např. cestovní pojištění) až po několik desítek let (např. životní pojištění).

O délce pojistného období rozhoduje pojištěný. U cestovního pojištění se může jednat pouze o dobu pobytu v zahraničí, u povinného ručení o jeden rok a déle, dokud se klient nerozhodne pro změnu pojistitele, prodat auto nebo jej zlikviduje či daruje jinému vlastníkovi.

Pojistné období omezené a neomezené

Pojistná smlouva může být uzavřena na určitou dobu, kterou vymezují data počátku pojištění a konce pojištění, přičemž může jít o stejný den v roce. To se týká smluv uzavíraných na jeden rok s možností prodloužení.

Pojistné období ale může být i časově neomezené, jedná se tedy dobu neurčitou. Platnost takového pojistného období ovlivňuje rozhodnutí o ukončení ze strany zákazníka (standardní písemná výpověď) nebo pojišťovny (např. z důvodu neplacení pojistného).