epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná smlouva

Smlouva o finančních službách, v níž se pojišťovna zavazuje, že v případě vzniku nahodilé pojistné události poskytne ve sjednaném rozsahu plnění, a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.