epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná doba

Co je pojistná doba

Pojistná doba vymezuje konkrétní časový úsek, na který bylo sjednané pojištění. Pojistná doba musí být uvedena v pojistné době v přesné podobě ode dne začátku platnosti pojištění až do dne jeho ukončení v podobě den, měsíc a rok. Za pojistnou událost je považována každá události, k níž dojde pouze během sjednané pojistné doby.

Typy pojistné doby

Pojistná doba může být uzavřena na dobu určitou nebo dobu neurčitou.

V prvním případě je v pojistné smlouvě stanoven počátek i konec pojištění. Většinou se pojištění sjednává na období jednoho roku a počátek pojištění se tak shoduje s datem konce smlouvy. Výjimku představují krátkodobé typy pojištění, které se sjednávají pouze na kratší časový úsek (např. cestovní pojištění nebo krátkodobé havarijní pojištění platí pouze po dobu pobytu v zahraničí). Pojistná smlouva je vždy ukončena k dohodnutému datu.

V druhé případě se přesně jedná o pojistnou smlouvu sjednanou na dobu určitou s automatickou prolongací. To znamená, že k obnově pojistné smlouvy dochází každý rok automaticky, dokud pojištěný smlouvu neukončí prostřednictvím písemné výpovědi. Výpověď je však nutné podat dle pojistných podmínek.