epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistka

Pojistkou rozumíme potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Toto potvrzení vydává pojistitel pojistníkovi. V případě, že není pojistná smlouva uzavřená v písemné podobě, je nutné, aby pojistka obsahovala alespoň číslo pojistné smlouvy, zákonné náležitosti a případně i ujednání odlišující se od pojistných podmínek. Jinak také musí pojistka mít tyto náležitosti: určení smluvních stran, pojistné nebezpeční, pojistnou dobu, dobu platnosti pojistné smlouvy a číslo pojistné smlouvy.