epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistitel

Kdo je pojistitel

Pojistitelem neboli společností poskytující služby v oblasti pojišťovnictví může být  právnická osoba splňující zákonem stanovené podmínky, které ji opravňují k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Činnosti, povinnosti i práva pojistitelů upravují zvláštní předpisy.

Pojistitelé a jejich činnost

V roli pojistitelů nejčastěji vystupují pojišťovny. Nabízí různé typy pojištění v oblasti životního a neživotního pojištění, uzavírají pojistné smlouvy, vybírají pojistné (tj. odměna za poskytnutí pojistné ochrany) a zavazují se pojištěným klientům vyplatit smluvené pojistné plnění, dojde-li následkem pojistné události ke vzniku nároku na pojistné plnění v souladu s pojistnými podmínkami.

Vztah pojistitele a pojištěného

Pojistitelé se mohou lišit, ať už rozsahem nabízených služeb a produktů, tak i smluvními a finančními podmínkami u vybraného typu pojištění. Zájemce o pojištění má právo si na základě vlastního uvážení vybrat jakéhokoliv pojistitele, ukončit s ním spolupráci či si najít nového pojistitele. Pojištěný má rovněž právo sjednat si různé typy pojištění u konkurenčních pojistitelů.