epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Platnost pojištění

Co je platnost pojištění?

Pojem platnost pojištění se může vztahovat k několika klíčovým údajům uvedeným v pojistné smlouvě. Jedná se například o dobu platnosti pojištění, okamžitou platnost pojištění či územní platnosti pojištění.

Doba platnosti pojištění

Dobou platnosti pojištění se myslí doba, na kterou je konkrétní pojistná smlouva sjednána, tedy “od kdy do kdy” (začátek a konec pojištění). Doba platnosti může být jak krátkodobá, jen na pár dní (např. u cestovka), tak ii dlouhodobá. Zdaleka ne u všech typů lze pojištění uzavřít na dobu kratší než 1 rok.

Smlouva může být sjednána na přesný časový úsek (na pár dní, půl roku či jeden rok apod.) a skončí k datu uvedeném ve smlouvě. Běžně se uzavírají pojistné smlouvy na 1 rok s automatickým prodlužováním. Zde je nutno dávat pozor na podmínky výpovědi, chcete-li pojištění ukončit nebo změnit pojišťovnu. Pojištění není možné sjednat se zpětnou platností.

Okamžitá platnost pojištění

Okamžitá platnost pojištění znamená, že pojištění začíná platit téměř okamžitě od momentu sjednání pojistky a nejpozději od půlnoci následujícího dne. Podmínkou je uhrazení pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. Okamžitá platnost pojištění je žádaná například u cestovního pojištění a pojištění vozidel.

Územní platnost pojištění

U vybraných typů pojištění je nutné zvolit územní platnost. Nejčastěji se s tím pojištěný setká u cestovního pojištění, případně u pojištění vozidel. Pojišťovny obvykle nabízí dvě až tři varianty územní platnosti a to:

  • územní platnost ČR

  • územní platnost Evropa

  • územní platnost celý svět