epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Odbytné

Pojištěný má právo zrušit pojištění a za určitých podmínek stanovených pojistnou smlouvou či všeobecnými pojistnými podmínkami má nárok na výplatu odbytného. Tento nárok bývá uplatňován při zrušení životního nebo důchodového pojištění. Vyplacením odbytného pojištění zanikne.