epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Obvyklá cena vozidla

Cena odpovídající nákladům na pořízení vozidla srovnatelného druhu i kvality v době bezprostředně před pojistnou událostí. Od ceny vozidla v době pojistné události pojistitel odečte cenu zbytků, tj. použitelných dílů. Zbytky zůstávají ve vlastnictví pojištěného. Tato cena odpovídá stupni amortizace či jiného znehodnocení vozidla a zohledňuje i aktuální nabídky a poptávky na trhu s vozidly.

Pojišťovna má k dispozici aktualizované ceníky vozidel, na základě kterých stanovuje první odhad. Obvyklou cenu dále ovlivňuje technický stav v době pojistné události, základní a doplňková výbava, počet najetých kilometrů nebo zkušenosti likvidátora s automobilovým trhem.

Sami motoristé si mohou obvyklou cenu svého vozidla snadno a rychle určit za pomoci aplikace Caara vyvinuté společnostmi Cebia a Caara.cz. Aplikace určí orientační obvyklou cenu na základě výrobního čísla VIN, díky kterému se dostane ke všem podstatným informacím o vozidle.

Vedle obvyklé ceny se můžeme setkat s pojmy nová a časová cena. Nová cena je cena, za níž jde daný vůz na současném trhu koupit jako nový a neopotřebovaný. Nová cena nemusí být totožná s pořizovací cenou. Časová cena se podobá ceně obvyklé, která ji v poslední době nahrazuje. Jedná se o cenu, za níž lez vůz koupit těsně před pojistnou událostí, než došlo k jejímu poškození. Časovou cenu negativně ovlivňuje běžné opotřebení apod.