epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Obnosové pojištění

Co je obnosové pojištění

Obnosové pojištění spadá do kategorie soukromého pojištění spolu s pojištěním škodovým. Zatímco škodové pojištění spočívá ve vyčíslení maximální možné výše škody a určení pojistného plnění dle hodnoty pojištěné věci, obnosové pojištění se sjednává na částku, kterou si pojištěný domluví s pojistitelem v pojistné smlouvě.

Kdy se sjednává obnosové pojištění

Obnosové pojištění se využívá u druhů pojištění, kdy nelze jednoduše spočítat výši škody podobně jako u nemovitosti, majetku nebo motorového vozidla. U obnosového pojištění lze uzavřít jednu i více pojistných smluv a v případě pojistné události požadovat pojistné plnění ode všech.

Obnosové pojištění se proto využívá  například u životního pojištění či úrazového pojištění, tedy u druhů pojištění, které se vztahují na škody na zdraví či životě, nikoliv movitém nebo nemovitém majetku.