epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Likvidátor

V pojišťovně existují různé profese, přičemž každá je specializovaná na jiný úkol. Pojišťovací makléři pečují o stávající klienty a získávají nové obchody. Po boku jim stojí pojišťovací asistenti, kteří zajišťují potřebné poklady, starají se o veškerou administrativu, domlouvají schůzky apod. Šetřením nebo likvidací pojistných událostí se zabývá speciální oddělení. V tomto případě hovoříme o likvidátorech pojistných událostí.

Kdo je likvidátor pojistných událostí

Jedná se o velmi důležitou profesi v rámci pojišťovnictví, která vyžaduje dlouhé roky zkušeností a praxe. Smyslem práce likvidátora pojistných událostí je důsledné prošetření každé pojistné události, která je mu svěřena tak, aby došlo k vyplacení oprávněné výše pojistného plnění pojištěnému či poškozenému. Na druhou stranu, pokud likvidátor nárok nepotvrdí, pojištěnému nemusí být vyplacena ani koruna. V případě odhalení pojistného podvodu, může být pojištěný dokonce trestně stíhán.

Jaké úkony vykonává likvidátor pojistných událostí

V rámci šetření pojistné události mezi činnosti likvidátora patří:

  •   komunikace s pojištěnými (poškozenými), kteří uplatňují nárok na pojistné plnění

  •   příjímání a vyřizování hlášení o škodách

  •   jednání se všemi orgány, které mají nebo mohou mít vliv na výsledek šetření pojistné události (např. Policie ČR, správní orgány, orgány činné v trestním řízení)

  •   osobní návštěva a prohlídka poškozené věci (např. motorové vozidlo po nehodě, vykradený byt)

  •   osobní návštěva a prohlídka místa, kde došlo k pojistné události (např. místo dopravní nehody, nemovitost po krádeži, povodni či požáru)

  •   zajišťování potřebných odborných a znaleckých posudků

  •   evidence pojistných událostí a veškerá dokumentace ke každé vyřešené pojistné události

  •   navrhování regresů

  •   výpočet pojistného plnění a příprava podkladů pro zaslání pojistného plnění

  •   odborné poradenství stávajícím i potencionálním klientům

Požadavky na likvidátora pojistných událostí

Likvidátor pojistných událostí náleží mezi odborné profese, které vyžadují nejen odpovídající všeobecné a odborné znalosti z oboru pojišťovnictví potvrzené příslušným vzděláním nebo složením odborné zkoušky, ale také odborné znalosti a v některých případech i odborné vzdělání ve vybraném oboru.

Například u likvidátora u autopojištění je požadována dobrá znalost motorových vozidel (automechanik, dopravní průmyslovka apod.), u likvidátora u majetkových pojistek se zase hodí stavařské vzdělání či jiné technické vzdělání. Podnikatelská či odpovědnostní pojištění vyžadují ekonomické či právnické vzdělání.