epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Kategorie vozidel

Kategorie vozidel je v evropských podmínkách označení pro skupiny silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích, pro která platí shodné technické podmínky. Rámcovou kategorizaci pro Evropskou unii stanoví směrnice 2007/46/ES (jež nahrazuje dřívější 70/156/EHS) v příloze II. V České republice stanoví kategorizaci zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v příloze. Některá upřesnění obsahuje vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel.

Základní kategorie (Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel):

L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
O – přípojná vozidla
T – traktory zemědělské nebo lesnické
S – pracovní stroje
R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií