epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Kategorie S

Vozidla kategorie S (pracovní stroje) se podle zákona č. 56/2001 Sb. člení na kategorie:Ss – pracovní stroj samojízdnýSp – pracovní stroj přípojný (určený k připojení za tažné motorové vozidlo)Sp1 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 3000 kgSp2 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3000 kg, ale nejvýše 6000 kgSp3 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 6000 kgVyhláška 341/2002 Sb. tyto kategorie píše velkými písmeny (SS, SP, SP1 atd.) a užívá též označení kategorií SPT, SPT1 (snad pracovní stroj přípojný traktorový) a SN (pracovní stroj nesený), které v zákoně nejsou zmíněny (pracovní stroj nesený sám není vozidlem, ale je na vozidle zavěšen a tvoří s ním jeden celek).