epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Karenční lhůta

Je doba sjednaná mezi klientem a pojišťovnou v rámci pojistné smlouvy. V případě, že dojde ke škodní události, musí nejprve uplynout karenční lhůta. Teprve po jejím uplynutí začne pojišťovna klientovi vyplácet sjednanou denní dávku. Čím kratší karenční doba je, tím pojištěný zaplatí více na pojistném.