epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Kapitalizace

Kapitalizace je souhrn celkového kapitálu pojišťovny zahrnující výnos z daného kapitálu, rizika trhu, náklady, tedy vše, co pojišťovna platí. Rozlišujeme kapitalizaci tržní, kapitalizaci pohledávek, kapitalizaci půjček a další. Konkrétní kapitalizace může být znázorněna například v podobě výročních zpráv pojišťoven.

Rozlišujeme různé druhy kapitalizací jako například kapitalizaci tržní, kapitalizaci půjček či kapitalizaci pohledávek. Kapitalizace tržní vyjadřuje hodnotu firmy na základě ohodnocení vydaných akcií. Kapitalizace pohledávek zase souvisí s převodem pohledávek na vlastnické podíly konkrétních společností. Možná je pouze u právnických osob.

Znázornění kapitalizace najdeme například ve výročních zprávách jednotlivých pojišťoven.Využívají je také Český statistický úřad (ČSÚ) v souvislosti se svými ukazateli a vydávanými zprávy k daným termínům.