epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Excendent

Co je excedent

Excedent představuje část škody postoupenou pojistitelem jiné pojišťovně či pojišťovnám, s nimiž se nachází v zajišťovacím vztahu. Nejčastěji se excendent řeší u pojistných událostí, které vznikly v zahraničí.

Vyřízením je pověřena tamní pojišťovna, která odpovídající část škody k vyřízení přenechá tuzemské pojišťovně, u níž je klient pojištěn. Excendent se vztahuje k části škody předané jiné pojišťovně, jejíž povinností je klientovi v rámci dané oblasti vyplatit pojistné plnění.

Příkladem excendentu je cestovní pojištění

Jako názorný příklad lze uvést komerční cestovní pojištění. Také na cestách v zahraničí platí běžné zdravotní pojištění. To však nekryje vše, případě nedostačují pojistné limity. Tam, kde standardní zdravotní pojištění přestává stačit, nastupuje komerční cestovní pojištění sjednané u soukromé pojišťovny.

Pro klienty pojem excedent nehraje podstatnou roli. Excedent řeší pojišťovny pouze mezi sebou. Pro klienta je důležitá pouze pojistná smlouva, pojistné podmínky a výše pojistného plnění, na které má v případě pojistné události nárok.