epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Držitel vozidla

Osoba, která je zapsaná u konkrétního vozidla v evidenci dopravního inspektorátu. Je uvedena také v technickém průkazu vozidla. Pojem vychází ze starší právní úpravy. Nový zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jej upřesnil označením „provozovatel vozidla“. V § 2 jej definuje jako vlastníka nebo jinou fyzickou či právnickou osobu zmocněnou vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem.