epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Doklad o pojištění

Co je doklad o pojištění

Standardně doklad o sjednaném pojištění představuje pojistná smlouva, případně doklad o uhrazeném pojistném. Obvykle není nutné mít pojistnou smlouvu nebo doklad o zaplacení pojištění při sobě.  Pojistnou smlouvu je třeba doložit až v případě pojistné události. Jinak ji stačí mít uloženou doma mezi důležitými dokumenty. Výjimkou je povinné ručení vozidel, které má vlastní potvrzení o pojištění, a tím je zelená karta.

Zelená karta jako doklad o pojištění vozidla

Zelená karta je hned po pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla druhým nejdůležitějším dokladem. Dle příslušného zákona je řidič povinen ji vozit sebou při každé jízdě pojištěným autem, a na požádání policejní hlídky ji musí předložit. Za nepředložení zelené karty hrozí řidiči finanční pokuta ve výši několika tisíc korun.

Zelená karta musí obsahovat následující údaje:

  • jméno a adresu pojistníka,

  • údaje o pojistiteli,

  • datum platnosti,

  • kód země a pojistitele,

  • číslo pojistné smlouvy,

  • druh vozidla, registrační značka a VIN kód,

  • územní platnost,

  • kontakt na asistenční službu.