epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Automatická prolongace - obnova smlouvy

Jedná se o automatické prodloužení pojistné smlouvy na další pojistný rok, ke kterému dochází po ukončení předešlého pojistného období, pokud je toto ujednáno v pojistné smlouvě a některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem.