epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Alokační poměr

Co znamená alokační poměr

Alokační poměr se vztahuje k životnímu pojištění či jiným typům pojistných produktů, jejichž součástí je investiční složka. Vyjadřuje poměr, ve kterém je uhrazené pojistné rozděleno do pojistníkem vybraných podílových (investičních) fondů.  Alokační poměr si pojistník volí sám.

Změna alokačního poměru

Volba alokace (umístění do konkrétních podílových fondů) a s tím souvisejícího alokačního poměru závisí na pojistníkovi. Pojistník má právo v průběhu platnosti pojištění měnit jak podílové fondy, tak i alokační poměr mezi nimi, a to pouze na základě vlastního uvážení, zkušeností či aktuálního vývoje na trhu s podílovými fondy.

Důvodem změny alokace či alokačního poměru tak může být pouhá změna názoru na daný fond či fondy nebo nabídka nových a mnohem zajímavějších podílových fondů.

Jedna změna alokace či alokačního poměru v roce obvykle bývá zdarma, za každou další změnu pojistník platí stanovený poplatek, který se pohybuje okolo několika desítek korun. Některé pojišťovny nevyužité přesuny převádí do dalších let.