epojisteni logo

Správně zvolené pojištění pro autoškoly je důležité nejen pro ochranu jejich majetku a podnikání, ale také samotných žáků, kteří v autoškole získávají své první zkušenosti za volantem v automobilu nebo na motocyklu. Vedle zákonného povinného ručení by rozhodně nemělo chybět ani havarijní pojištění.

Autoškoly si mohou u českých pojišťoven sestavit komplexní pojištění vozidel připravené na míru. Některé pojišťovny dokonce nabízí speciální sestavené pojištění vozidel už určené přímo pro účely a potřeby autoškol.

Takové pojištění zahrnuje zákonné povinné ručení, havarijní pojištění, rozšířené asistenční služby a celou řadu doplňkových připojištění. To znamená, že takové pojištění chrání nejen majetek (vozový park) a zaměstnance autoškol (instruktory), ale také žáky.

HAV pro autoškoly

Havarijní pojištění by mělo pokrýt škody, které může způsobit instruktor při vykonávání svého povolání nebo žák při absolvování kurzu. Nezkušený žák může způsobit škodu na majetku a zdraví jiných osobám, ale také sám sobě. Správná autoškola by měla mít všechny tyto škody pokryty pojištěním. To platí zejména od podzimu roku 2015, kdy při výcviku motocyklistů učitel nesedí za žákem na jednom motocyklu, ale sleduje jej vzdáleně z jiného vozidla.

Z důvodu vyšší míry rizika je nutné, aby součástí havarijního pojištění bylo také kvalitní úrazové pojištění. Správné pojištění pro autoškoly by mělo zahrnovat riziko zranění či dokonce usmrcení žáka při cvičných jízdách či při závěrečné zkoušce na veřejné komunikaci. Takové pojištění by měl schopné pokrýt denní odškodné pro poškozeného žáka, trvalé následky úrazu, hospitalizace a bohužel i úmrtí.

Nepodceňujte havarijní pojištění

I ti nejlepší řidiči se někdy mohou dostat do potíží. Naštěstí havarijní pojištění vám pomůže s vyrovnáním škod i na vašem vozidle. Sjednejte si jej dříve, než bude pozdě. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním.