epojisteni logo

Při posuzování škod na poškozeném vozidle pojišťovny rozlišují částečné (parciální) poškození a totální škodu. Podle toho je vypočítána výše pojistného plnění, které je vyplaceno pojištěnému či poškozenému. V případě povinné ručení totální škoda je pojistné plnění uhrazené poškozenému a v případě havarijního pojištění je vyplaceno pojištěnému.

O tom, zda se jedná o částečnou či totální škodu rozhoduje likvidátor pojistné události na základě celkového rozsahu škod. Pojišťovna poté buď uhradí opravu vozidla nebo vyplatí sumu za totální škodu.

Srovnejte si ceny autopojištění a mějte přehled

Díky naší kalkulačce vám srovnáme nejlepší nabídky povinného ručení na trhu. Pojištění, které se vám bude zamlouvat nejvíce, vám naši specialisté pomůžou rovnou i sjednat. A to jednoduše na pár kliků.

Co je částečná škoda a totální škoda

O částečné škodě mluvíme tehdy, došlo při pojistné události pouze k částečnému poškození vozidla a způsobené škody je možné odstranit opravu. Podstatné přitom je, aby náklady vynaložené na opravu vozidla nepřesáhly tzv. obvyklou cenu vozidla.

Obvyklou cenou vozidla se přitom myslí cena, za kterou by bylo možné dané vozidlo pořídit na trhu v České republice v době vzniku pojistné události s ohledem na jeho stav (opotřebení, znehodnocení apod.).

Totální škoda bývá stanovená v momentě, kdy předpokládané náklady na opravu vozidla přesáhnou obvyklou cenu vozidla v době jeho poškození. To znamená, že oprava již není rentabilní. Výše náhrady (pojistného plnění) poté pojišťovna stanoví na základě rozdílu obvyklé ceny vozidla a hodnoty použitelných zbytků neboli vraku vozidla.

Ekonomická versus technická totální škoda

V případě ekonomické škody je možné uvést poškozené vozidlo do původního stavu, ale předpokládané náklady budou výrazně vyšší než aktuální hodnota vozidla. Při hodnocení ekonomické totální škody jsou k výpočtu použity aktuální ceny práce a originálních dílů autorizovaných servisů.

Totální škodu dále dělíme na ekonomickou a technickou škodu. V případě technické totální škody je vozidlo natolik poškozené, že jej není možné uvést do původního stavu v žádném případě. Auto je v důsledku nehody zcela zlikvidované.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo