epojisteni logo

Koupit či prodat ojeté auto a nemít o tom žádný písemný dokument, by byl holý nerozum. Kupní smlouva však musí splňovat podmínky, které stanovuje nový občanský zákoník. Nestačí tedy sepsat kupní smlouvy vlastními slovy, protože by ji druhá strana mohla snadno napadnout. Nový občanský zákoník vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a na jeho základě jsme pro Vás připravili nový vzor kupní smlouvy na auto.

Hlavním účelem kupní smlouvy je stanovení práv a povinností, které budou sepsány písemně a budou srozumitelné oběma stranám. Díky tomu je možné předejít hlavním problémům, které mohou z prodeje auto vzejít. Kromě toho kupní smlouva jasně prokazuje, kdo je odpovědný za:  • přestupky spáchané vozidlem
  • za škodu způsobenou provozem vozidla
  • sjednání povinného ručení a s tím spojených sankcí v případě jeho neplacení


Srovnejte si ceny autopojištění a mějte přehled

Díky naší kalkulačce vám srovnáme nejlepší nabídky povinného ručení na trhu. Pojištění, které se vám bude zamlouvat nejvíce, vám naši specialisté pomůžou rovnou i sjednat. A to jednoduše na pár kliků.


Výše uvedená kupní smlouva je pouze vzorem a obě strany mohou tento vzor doplnit o informace, které považují za podstatné. Doporučuje se však finální návrh nechat zkontrolovat právníkem, která posoudí, zda je kupní smlouva obsahově správná a je ji možné použít.TIP:

Věděli jste, že pokud na vašem autě naleznete skrytou vadu, máte právo na odstoupení od smlouvy?Kupní smlouva auto (vzor smlouvy) musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci smluvních stran a předmětu prodeje (auta) a rovněž podmínek, za kterých je auto prodáváno (kupní cena, způsob platby, seznam vad a další). Kupní smlouva musí být samozřejmě podepsaná oběma stranami. Úřední ověření podpisů nutné není.