epojisteni logo

Kapitálové životní pojištění

  • hraňte své blízké před finančním dopadem Vaší smrti

  • Vybereme Vám životní pojištění z široké nabídky

  • Nabízíme též životní pojištění pro zaměstnance

Kapitálové životní pojištění patří k mezi rezervotvorné varianty životního pojištění. Opakem je rizikové životní pojištění, kde klient platí pouze za pojistnou ochranu. Žádné peníze zpět tedy nezíská.

Naproti tomu v případě kapitálového životního pojištění si pojištěný zajistí jak kvalitní pojištění pro případ smrti či dožití tak i garantované zhodnocení části vložených finančních prostředků. Jejich výši a poměr si přitom určuje sám na základě vlastního rozhodnutí. Maximální výše technické úrokové míry činí dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 1,3 procenta.

Jedná se tedy o dlouhodobý pojistný produkty, ve kterém délka pojištění hraje velkou roli. Smlouva o kapitálovém životním pojištění by měla být uzavřená nejméně na dobu 10 let a výše.

Kapitálové životní pojištění je vhodné pro ty, kteří:


  • chtějí pouze zabezpečit své nejbližší pro případ smrti


  • dávají přednost nižší ale garantované částce pro případ dožití

  • mají zájem o dlouhodobé a pravidelného zhodnocování vlastních finančních prostředků

Výhody versus nevýhody kapitálového životního pojištění

Jako každý pojistný produkt, i tento má své výhody a nevýhody. Část vložených peněz je použita pouze na pojištění a poplatky, které si účtuje pojišťovna. Druhá část je poté použitá k tvorbě rezervy pojištění. Dojde-li k úmrtí pojištěného před skončením pojistné smlouvy, je obmyšlené osobě či osobám vyplacená pojistná částka. V případě dožití je pojištěnému vyplacená nejen pojistná částka, ale také veškeré jeho podíly na výnosech.

Hlavními důvody, proč si lidé vybírají kapitálové životní pojištění je garance výše pojistné částky pro případ dožití a smrti i minimálního zhodnocení finančních prostředků. Pojištěný má právo si základní rozsah pojištění rozšířit a zaplacené pojistné si může odečíst z daní až do výše 12 000 korun dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na rozdíl od investičního životního pojištění však není možné měnit nastavení a rozsah pojištění v době trvání smlouvy a také nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálového hodnoty pojištění.

Domov v bezpečí

Chraňte svůj domov před špatným počasím

Máte strach, že váš domov zasáhne požár, povodeň, tornádo či jiný živel? Pojištění majetku vám pomůže s vyrovnáním těchto finančních škod na vašem majetku. Sjednejte si výhodnou nabídku pojištění přes naši online kalkulačku. Jednoduše do pár minut.


Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo