Generali Česká pojišťovna, a.s.

21. 12. 2019 se Česká pojišťovna a.s. přejmenovala na Generali Českou pojišťovnu a.s. Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
64 Zákazníků zde nyní srovnává