Povinné ručení - Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna nabízí 6 variant pojištění, které se liší výší limitu pojistného plnění a samozřejmě i výší pojistného. Platí, že čím vyšší limit, tím více snížíte riziko, že vzniklá škoda přesáhne sjednaný limit a Vy budete muset uhradit rozdíl.

Všechny varianty povinného ručení obsahují také 1.Povinné ručení Bez povinností, což je balíček nadstandardních služeb poskytovaných klientům ČP zdarma. Varianty EXCLUSIVE PLUS a vyšší obsahují i chytrý telefon zdarma.

 •  varianta START poskytuje základní plnění v zákonem stanovené výši limitů v částce 35 milionů Kč na škody na majetku a ušlém zisku i na zdraví. Náklady právní ochrany jsou 10 000 Kč. Jako jediná varianta poskytuje balíček Bez povinností pouze ve formě bezplatného vyřízení škody na vašem vozidle, tedy bez dalších připojištění.
 •  varianta STANDARD poskytuje limity na škody na majetku a ušlém zisku i na zdraví ve výši 50 milionů Kč. Náklady právní ochrany jsou 10 000 Kč. Přidává úrazové pojištění řidiče.
 •  varianta EXCLUSIVE zvyšuje limity na škody na majetku a ušlém zisku i na zdraví ve výši 100 milionů Kč. Náklady právní ochrany se zvyšují na 20 000 Kč. Obsahuje navíc i Úrazové připojištění ostatních cestujících.
 •  varianta EXCLUSIVE PLUS limity 120 milionů korun a pojištění bonusu proti první způsobené škodě a garanci ceny na tři roky.
 •  varianta EXCLUSIVE MAX limity 150 milionů korun a navíc i pojištění střetu se zvěří.
 •  varianta PREMIUM ponechává limity 150 milionů korun, ale přidává pojištění Živelní události a Odcizení vozidla.

Slevy a výhody

Pojištěním získáte řadu výhod. Vedle pojištění právní ochrany zdarma to jsou úrazové pojištění řidiče s limity 100 tisíc Kč v případě smrti následkem úrazu a 200 tisíc Kč v případě trvalých následků úrazu pro všechny varianty, kromě varianty START.

 •  bonus 5 % ročně za bezškodný průběh pojištění v předchozím období, maximálně pak 55 %
 •  v rámci jedné smlouvy je možné pojistit dvě i více vozidel (FLOTILA)

Asistenční služba

Při sjednání pojištění auta získáte asistenční službu pro případ nehody POHODA Klasik zdarma. V případě uzavření pojištění ve variantě EXCLUSIVE nebo vyšší získáte zdarma asistenční služby pro případ nehody i poruchy POHODA Special. Totéž platí i v případě, že uzavřete havarijní pojištění a povinné ručení ve variantě Standard v jedné smlouvě. Můžete uzavřít i asistenční pojištění s maximálním rozsahem služeb POHODA SOS.

Při variantě POHODA Klasik, která se vztahuje pouze na případy nehody nebo odcizení vozidla, máte nárok na:

 •  proplacení práce mechanika
 •  odtažení vozidla do 50 km
 •  telefonické tlumočení a předání vzkazu
 •  úhradu nákladů na ponechání zničeného vozidla v zahraničí
 •  uhrazení skladného
 •  právní pomoc do výše 1000 €
 •  nocleh pro 2 osoby v hodnotě 70 €
Spočítat
ceny

Mluví se o nás