Na co si dát pozor při sjednávání majetkového pojištění?

Na co si dát pozor při sjednávání majetkového pojištění?

Na co si dát pozor při uzavření pojistné smlouvy

V Česku najdeme zhruba jeden a půl milionu trvale obydlených rodinných domů a více než čtyři miliony bytů. Většina z nich je dle statistik pojišťovacích expertů kryta pojištěním. Bohužel značné procento z nich dělá při sjednávání majetkového pojištění zcela zásadní chyby, které mohou v případě pojistné události vést k nižšímu plnění nebo dokonce k jeho úplnému zamítnutí.

Co je to majetkové pojištění?

Podle statistik tuzemských pojišťoven dojde ročně k více než 5000 požárům s celkovou škodou téměř 500 milionů korun. Když k této informaci připočtete dalších zhruba 4000 krádeží, které výslednou škodu v bytech a rodinných domech značně navyšují, pravděpodobně budete přemýšlet, jak majetek odpovídajícím způsobem ochránit. Jednou z možností je sjednání pojištění majetku.

Jak už název tohoto pojistného produktu napovídá, jedná se o pojištění, jehož cílem je ochránit váš majetek proti nejrůznějším škodám. Pojištění majetku vás podrží například při mimořádných událostech (typicky požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu nebo zatečení apod.), pojistka se ale také vztahuje na škody způsobené krádeží nebo vandalismem. Pojištění majetku tak spadá pod neživotní pojištění, které poskytuje komplexní ochranu vašeho domova.

Co všechno je možné pojistit?

Při výběru vhodného majetkového pojištění je dobré vědět, že standardní pojistky se vztahují na rodinné domy, chaty, chalupy, byty v osobním vlastnictví, garáže i rekreačně obývané nemovitosti. Při sjednávání vhodné pojistky se ale pravděpodobně setkáte s pojmy pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.

Zatímco pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na samotné nemovitosti (nikoliv na jejím vybavení), pojištění domácnosti pokryje vše, co z nemovitosti „vypadne“, pokud byste ji čistě teoreticky obrátili vzhůru nohama.

Náš tip: Pokud si u jedné pojišťovny srovnáte jak pojištění nemovitosti, tak domácnosti, často můžete pojistku uzavřít za výhodnější cenu nebo s výraznou slevou.

Kromě výše uvedeného můžete v rámci majetkového pojištění pojistit i sportovní vybavení (například jízdní kolo, lyže, tenisovou raketu, ale i speciální sportovní oblečení a boty), drahou elektroniku nebo zdravotní pomůcky (typicky invalidní vozík, naslouchátko, inzulínovou pumpu apod.). Výjimkou nejsou ani pojistky domácích mazlíčků.

Měli byste vědět: Samostatnou kapitolou je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, které chrání nejen vás, ale třeba také známé nebo sousedy v okolí. Lidově se mu říká spíše „pojistka na blbost“ a kryje zejména újmy na zdraví, životě a majetku třetích osob, finanční újmy v důsledku výše uvedených škod, či regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění.

Nedělejte zbytečné chyby!

Při sjednávání majetkového pojištění je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky vzájemně porovnat, k čemuž vám poslouží nezávislé online srovnávače a kalkulačky. Při výběru vhodného produktu se nezaměřujte pouze na jeho cenu, ale zejména rozsah pojistné ochrany a limity pojistného plnění, kterým se budeme věnovat níže.

Specifickou chybou, kterou pojistníci často dělají, je podpojištění majetku. V praxi jde o situaci, kdy do vybavení domácnosti záměrně anebo zcela omylem zapomeneme zahrnout dražší položky (typicky sportovní potřeby, elektroniku šperky, elektroniku, oblečení apod.).

V takovém případě bude domácnost podpojištěná a pojišťovna tak sníží plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné hodnotě pojištěného majetku. Proto je nezbytně nutné při sjednávání pojištění uvést do celkové hodnoty i veškeré vybavení a zařízení domácnosti. U pojištění nemovitosti pak můžete využít služeb soudního znalce.

Mohlo by vás zajímat: Opačným problémem je tzv. přepojištění, kdy pojistník záměrně uvede vyšší hodnotu nemovitosti nebo domácnosti ve snaze získat vyšší pojistné plnění v případě škodné události. Tady je potřeba zmínit, že pojišťovna v případě, že dojde k pojistnému plnění, pojistníkovi zaplatí pouze částku odpovídající maximálně současné hodnotě daného majetku, nikoliv nastavené pojistné částce. Celou dobu tak bude pojistník platit vyšší pojistné zcela zbytečně.

Na co si dát pozor při uzavření smlouvy - Podání rukou

Jak správně nastavit pojistnou částku?

U nemovitosti vám s určením pojistné částky pomůže znalecký posudek. Pamatujte, že pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost a to ve stejné kvalitě (tzv. nová cena).

Při pojištění domácnosti si pečlivě sepište veškeré vybavení, které je její součástí. Jeho cenu doplňte podle účtenek nebo alespoň odhadem. Nechcete-li stanovením přesné částky trávit tolik času, můžete využít přibližné určení hodnoty domácnosti pomocí jednoduchého vzorečku.

Minimální hodnota 1 m2 činí podle obecných pravidel 4 500 Kč. Pokud má tedy váš byt rozlohu například 70 metrů čtverečních, vynásobte rozlohu částkou 4 500 a připočtěte k němu nadstandardní vybavení domácnosti (například hodnotu šperků, plazmové televize, herního PC apod.). Výsledná částka bude reálnou pojistnou hodnotou.

Přečtěte si také: Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

Dávejte pozor na limity pojištění

Při sjednávání pojistné smlouvy mějte na paměti, že samotná pojistná částka neříká, kolik peněz od pojišťovny v případě pojistné události poškozený skutečně dostane. To určují pojistné limity obsažené v konkrétní pojistce.

Ty se týkají především vybraných skupin věcí zvláštní hodnoty, mezi které patří třeba elektronika, optické přístroje, nosiče informací, věci umělecké hodnoty, starožitnosti či sbírky. Základní varianta pojistky je kryje jen částečně nebo vůbec. Někdy je proto dobré tyto dražší položky pojistit zvlášť.

Při sjednávání majetkového pojištění se navíc můžete setkat s různými variantami, často odstupňovanými dle výše pojistného, rozsahu rizik i limitů pojistného krytí. Tady je potřeba opět zmínit, že nejlevnější varianty nemusí být zároveň těmi nejvýhodnějšími. Ideální je proto sjednat pojistku s vyššími limity pojistného plnění a rozsáhlými riziky pojistného krytí nebo alespoň zvolit zlatou střední cestu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Plánujete si sjednat majetkové pojištění? Nedělejte zbytečné chyby, které by mohly vést ke krácení nebo úplnému odmítnutí pojistného plnění.

Archiv