Povinné ručení - Wüstenrot

Pojišťovna Wüstenrot nabízí povinné ručení ve 2 typech, které se liší výší limitů. První poskytuje limit pojistného plnění ve výši 35 milionů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení, druhá varianta má limit ve výši 70 milionů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení. Zajímavostí jsou kritéria pro stanovení výše pojistného. U Wüstenrotu výše pojistného klesá s výkonem motoru. Pojištění je zároveň výhodnější pro starší řidiče. Základní asistenční služby jsou samozřejmě zdarma. Jejich rozšíření přijde na 300 Kč ročně.

Bonusy a výhody

 •  bonus až 60 % za jízdu bez nehod
 •  multibonus čili sleva na pojistném až 60 % na další 3 auta v rodině
 •  sleva až o 20 % pro klienty z malých měst a obcí
 •  sleva až o 5 % pro klienty z velkých měst
 •  sleva 10 % pro majitele vozu, který je klientem i další společnosti ze skupiny Wüstenrot
 •  sleva 10 % při sjednání online

Asistenční služby

Základní asistence se vztahuje na nehody a krádeže na území České a Slovenské republiky. V této asistenční službě je zahrnuta:

 •  oprava na místě či přeprava do nejbližšího vhodného servisu
 •  úschova nepojízdného vozidla (do 300 Kč na den a maximálně na 2 dny)
 •  náhradní doprava domů
 •  poradenství při povinném hlášení události
 •  odtažení druhého účastníka, který si náklady platí
Spočítat
ceny

Mluví se o nás