epojisteni logo

"Pojištění na blbost"

  • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

  • Široká škála limitů plnění

  • Při online sjednání sleva 10 %

Srovnání pojištění na "blbost"

Pod lidovým pojmem “pojistka na blbost” se rozumí pojištění odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s výkonem pracovní činnosti. Dle zákona má zaměstnavatel nárok na uhrazení způsobené škody způsobené při výkonu povolání a to až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanci si však mohou sjednat pojištění, které je chrání před finančními důsledky všech škod, které by svou činností mohli způsobit. Pojistku na blbost je možné sjednat pouze v případě hlavního pracovního poměru.

Pojistné limity a cena pojištění

Výše pojistného limity závisí na nabídce pojišťovny a volbě pojištěného. Zpravidla se volí takový pojistný limit, který odpovídá 4,5 násobku platu zaměstnance. Cena pojištění závisí na výši tohoto limitu a také na výši spoluúčasti, která se obvykle pohybuje do 30 procent. Čím vyšší spoluúčast si pojištěný zvolí, tím nižší pojistné bude platit. Cena pojištění se obvykle pohybuje do 1 000 korun za rok.

Pozor na výluky

Každé pojištěné obsahuje seznam výluk neboli výjimek z pojištění. V případě pojistky na blbost se zpravidla jedná o:

  • úmyslně způsobenou škodu
  • ztrátu svěřených předmětů
  • manko či schodek na svěřených hodnotách
  • vadnou manuální práci při montážích, opravách, úpravách či stavebních pracích


Pojištění odpovědnosti nabízí všechny české pojišťovny. Nabídku nejvýznamnějších pojišťoven si snadno srovnáte na stránkách ePojištění.cz. Pojistku na blbost si zde sjednáte online a za velmi výhodných podmínek. Neváhejte a přesvědčte se sami.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo