epojisteni logo

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

  • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

  • Široká škála limitů plnění

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Společnosti, jejichž podnikatelskou činností je vnitrostátní či mezinárodní dopravou, by měli mít sjednané odpovídající pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Toto pojištění se vztahuje na všechny škody, k nimž došlo během přepravy zboží, a za něhož zodpovídá dopravce dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

Na co se pojištění odpovědnosti silničního dopravce vztahuje?

Rozsah pojištění je daný nabídkou konkrétní pojišťovny. Standardně se však pojištění odpovědnosti v případě silničních dopravců vztahuje na:

  • věcné škody na nákladu
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody odborným havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící události, případně zmírnění následků)
  • náklady právní ochrany

Doplňková připojištění

Některé pojišťovny mají širší základní rozsah, jiné umožňují rozsah pojištění odpovědnosti rozšířit o doplňková připojištění škod, ke kterým došlo:

  • při nakládce a vykládce přepravovaného zboží
  • na rychlokazitelném zboží ( např. ovoce, potraviny či mražené výrobky)
  • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
  • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení


Pro lepší představu, k čemu pojištění odpovědnosti silničního dopravce slouží, si uvedeme pár reálných případů. Dopravce odpovídá za poškození přepravovaného zboží při dopravní nehodě nebo za odcizení zboží v důsledku prořezání plachty. Typickou škodou je také požár vozidla včetně nákladů, ke kterému došlo v důsledku technické závady. Další informace o pojištění odpovědnosti silničního dopravce najdete na ePojištění.cz.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo