Pojištění majetku - Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna

Pojišťovna Slavia dnes navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí.

Historie Slavia pojišťovny sahá až do roku 1868 a při jejím zrodu stály velké české osobnosti. Nikoho nepřekvapí, že klientů opravdu dobře rozumí, stará se o ně již 150 let. Zakládá si na tradici, díky které dobře zná potřeby svých klientů, a dokážeme jim vyjít vstříc. Stala se silnou a stabilní společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na nové trendy a přicházet s unikátními produkty šitými na míru lokálnímu prostředí.

Tradiční pojištění nemovitostí a domácnosti naleznou klienti u Slavia pojišťovny pod produktem DOMOV +, které lze sjednat pro všechny obvyklé nemovitosti na tato rizika:

Varianty:
 •  Základní: nabízí krytí rizik požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů + asistenční služby standard
 •  Standard: nabízí krytí základních rizik + náraz vozidla, přepětí, podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy.
 •  Nadstandard: rizika standardního balíčku + únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační škoda“), rozbití skla jakoukoliv událostí, porucha chladicího zařízení, únik vody z akvária, zkrat elektromotoru
Možnosti doplňkových připojištění:
 •  povodeň a/nebo záplava
 •  zatečení atmosférických srážek
 •  je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu a/nebo námrazy
 •  poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem
 •  krádež vloupáním nebo loupež (dále jen „odcizení“), jednání pachatele směřující k odcizení, vandalismus (zjištěným i nezjištěným pachatelem), sprejerství
 •  Asistenční služby
 •  Pojištění odpovědnosti za škodu z držby budovy, stavby nebo bytu
 •  Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života
Spočítat
ceny

Mluví se o nás