epojisteni logo

Komplexní pojištění majetku MaxDomov - Maxima pojišťovna

Maxima pojišťovna, a. s.

Maxima pojišťovna, a.s. je dynamická moderní pojišťovna, která na českém trhu působí již od roku 1994. Nabízí kompletní portfolio pojistných produktů. Díky svým externím smluvním partnerům poskytuje profesionální klientský servis.

Vedle klasických produktů pojištění majetku a odpovědnosti občana se Maxima pojišťovna zaměřuje zejména na segment zdravotního pojištění cizinců, úrazové pojištění, pojištění hospitalizace a pojištění pracovní neschopnosti. Dále se profiluje v oblasti zvláštních finančních rizik u pojištění motorových vozidel. Společnost působí také na Slovensku a ve Francii.

Maxima pojistí své klienty v oblasti majetkového pojištění na všechna běžná rizika. Na ePojisteni.cz si u Maxima pojišťovny můžete v rámci Komplexního pojištění majetku MaxDomov, pojistit svůj byt, rodinný dům, domácnost i občanskou odpovědnost.


POJIŠTĚNÍ STAVBY

Pojištění stavby nabízí komplexní ochranu domu či bytu pro případ požáru, poškození silným větrem a proti dalším nepředvídatelným událostem a živelným pohromám. Pojistit dům či byt je možné jednoduše on-line. Stačí si vybrat jeden z nabízených balíčků a během několika minut máte Váš dům či byt pojištěný. Výběr balíčku záleží na rizicích, která chcete mít pojištěním pokryta.

1. Pojištění domu

Pojištění domu se vztahuje přímo na Vaši nemovitost včetně všech stavebních součástí. U Maxima pojišťovny si můžete pojistit Váš dům již od začátku stavby až po jeho kolaudaci a dokončení (online pojišťujeme pouze kolaudované objekty). Pojištění je určeno všem vlastníkům domů na území České republiky.

POJIŠTĚNÍ DOMU VÁS OCHRÁNÍ PROTI:

• Požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla
• Poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí
• Vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm
• Odcizení stavebních součástí třetí osobou
• Krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu aj


Varianty pojištění:

Maxima pojišťovna nabízí 3 varianty pojištění domu, které se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

 • Balíček pojištění IDEAL Tento základní balíček pojištění kryje široké spektrum možných rizik, konkrétně: požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky; vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

 • Balíček pojištění EXCELENT Tento balíček obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL, rozšířený o pojistné krytí nebezpečí: • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění až 25 tis. Kč • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč

 • Balíček pojištění VIP Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP navíc ještě tato rizika: • povodeň a záplava, vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč

  Mějte klid na duši s pojištěním majetku

  Doma vás může překvapit špatné počasí, vandalové nebo třeba neohleduplní sousedé. Sjednejte si s námi pojištění majetku s pomocí online kalkulačky a buďte připraveni na všechny nástrahy. Vybranou nabídku vám sjednáme do pár minut z pohodlí domova.2. POJIŠTĚNÍ BYTU

POJIŠTĚNÍ BYTU VÁS OCHRÁNÍ PROTI:

• Požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla
• Poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí
• Vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm
• Odcizení stavebních součástí třetí osobou
• Krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu aj.

CO SI MŮŽETE POJISTIT V RÁMCI POJIŠTĚNÍ BYTU?

• Byt v osobním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí a podílu na společných částech domu
• Byt v družstevním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí

Varianty pojištění:

Maxima pojišťovna nabízí 3 varianty pojištění bytu, které se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

 • Balíček pojištění IDEAL Tento základní balíček pojištění kryje široké spektrum možných rizik, konkrétně: požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky; vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

 • Balíček pojištění EXCELENT Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o pojistné krytí nebezpečí: • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění až 25 tis. Kč • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč

 • Balíček pojištění VIP Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika: • povodeň a záplava, vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. KčPOJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

V rámci pojištění domácnosti budete mít pojištěno veškeré vybavení Vaší domácnosti včetně cenností, peněz, elektronických a optických přístrojů, stavební součásti, ale i jízdní kola apod. Vybrat si můžete jeden z balíčku pojištění, které se od sebe liší krytím pojistných rizik.

VÝHODY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI U MAXIMA POJIŠŤOVNY:

• Výhodná cena pojištění, obchodní slevy a bonusy
• Maximální pojistná ochrana
• Jednoduché uzavření pojistné smlouvy
• Asistenční služby zdarma
• Možnost pojištění trvale i přechodně obývané stavby

Varianty pojištění:

Maxima pojišťovna nabízí 3 varianty pojištění domácnosti, které se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

 • Balíček pojištění IDEAL Tento základní a cenově nejdostupnější balíček pojištění kryje široký rozsah rizik: požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; zkrat, přepětí a podpětí.

 • Balíček pojištění EXCELENT Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah krytí jako balíček IDEAL, rozšířený o pojistné krytí nebezpečí: odcizení a vandalismus, vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek s limitem 25 tis. Kč

 • Balíček pojištění VIP Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika: • povodeň a záplava, zkrat, přepětí a podpětí - balíček VIP obsahuje limit pojistného plnění až 50 tis. Kč • vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek - balíček VIP obsahuje limit pojistného plnění až 50 tis. Kč


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Stačí chvilková nepozornost a vytopíte například vaše sousedy. Vaše dítě či domácí mazlíček způsobí škodu, proto doporučujeme neopomenout vhodné pojištění odpovědnosti. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online během pár minut.

1. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů lze sjednat jako doplňkové připojištění k pojištění stavby nebo domácnosti. Vztahuje se na škody vzniklé na území ČR.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA ŠKODU VZNIKLOU V SOUVISLOSTI S:

• činností pojištěného v běžném občanském životě
• vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
• rekreací a zábavou
• pojištěným jako cyklistou a chodcem
• provozováním sportů z důvodů zdravotních nebo rekreačních (i kolektivních!) s výjimkou závodů a profesionální činnosti, pojištěným jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích, drobných a hospodářských zvířat s výjimkou zvířat držených pro výdělečnou činnost (pes, kočka, kráva…)
• pojištěným jako vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla (včetně windsurfingu), které nepodléhá evidenci Státní plavební správy

POJIŠTĚNÍ SE DÁLE VZTAHUJE NA OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST:

pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojištěného za škody způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti, mimo škody způsobené pojištěnému nebo osobám spolupojištěným, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu či opatrování zvířete.

Varianty pojištění:

Maxima pojišťovna nabízí 3 varianty pojištění odpovědnosti za škodu občanů, které se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

 • Balíček pojištění IDEAL Tento základní balíček pojištění obsahuje tyto pojistné limity na jednotlivé typy odpovědnosti: • Újma na zdraví (na životě): 1 000 000 Kč • Újma na věci: 500 000 Kč • Následná finanční újma: 250 000 Kč • Nemajetková újma: 25 000 Kč

 • Balíček pojištění EXCELENT Balíček pojištění EXCELENT obsahuje tyto pojistné limity na jednotlivé typy odpovědnosti: • Újma na zdraví (na životě): 2 000 000 Kč • Újma na věci: 1 000 000 Kč • Následná finanční újma: 500 000 Kč • Nemajetková újma: 50 000 Kč

 • Balíček pojištění VIP Balíček pojištění VIP obsahuje tyto pojistné limity na jednotlivé typy odpovědnosti: • Újma na zdraví (na životě): 6 000 000 Kč • Újma na věci: 3 000 000 Kč • Následná finanční újma: 1 000 000 Kč • Nemajetková újma: 100 000 Kč

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka držitele, nájemce nebo správce nemovitosti lze sjednat jako doplňkové připojištění stavby nebo domácnosti, nelze sjednat samostatně. Sjednejte si toto doplňkové pojištění, které se vztahuje na škodu vzniklou například v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti.

TOTO PŘIPOJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA ŠKODU VZNIKLOU V SOUVISLOSTI S:

• vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti
• vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky
• vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě, s vlastnictvím nebo užíváním k nim příslušného pozemku
• prováděním stavební činnosti
• vztahuje se na škody vzniklé na území ČR

SPOLUPOJIŠTĚNÝMI OSOBAMI V ROZSAHU POJIŠTĚNÝCH RIZIK JSOU:

• osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství, patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud je jejich jednáním při této činnosti založena občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím osobám
• fyzické osoby pověřené stavebním dozorem
• fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě, pokud je jejich jednáním při této činnosti založena občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím osobám


Mějte klid na duši s pojištěním majetku

Doma vás může překvapit špatné počasí, vandalové nebo třeba neohleduplní sousedé. Sjednejte si s námi pojištění majetku s pomocí online kalkulačky a buďte připraveni na všechny nástrahy. Vybranou nabídku vám sjednáme do pár minut z pohodlí domova.

Maxima pojišťovna, a.s.

Napište nám

info@maxima-as.cz

Zavolejte nám

+420 273 190 400

Adresa

Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

Webová stránka

www.maximapojistovna.cz

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo