epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zákonný zástupce

Kdo je zákonný zástupce?

Zákonným zástupcem je osoba oprávněná jednat za jinou osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům. Může jít o nezletilou osobu či osobu, která je zbavená způsobilosti. Zákonný zástupce sám musí být způsobilý k právním úkonům. Zákonným zástupcem nemůže být ten, jehož zájmy jsou rozpory se zájmy toho, koho by měl zastupovat. Zákonné zastoupení vzniká na základě rozhodnutí státní orgánu či na základě zákona.