epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Spoluúčast

Co je spoluúčast?

Spoluúčast je v pojistné smlouvě stanovená hodnota, kterou se pojištěný bude v případě pojistné události podílet na úhradě škody z vlastních finančních prostředků.  Škodu, která spoluúčast nepřesáhne, tak pojištěný zaplatí celou sám. Pojišťovna zaplatí pouze částku, která překročí smluvenou spoluúčast.

U jakých druhů pojištění se spoluúčast používá

Nejčastěji se spoluúčast užívá u pojištění majetku, jako je pojištění domácnosti, nemovitosti apod. Většina lidí však pojem spoluúčast bude znát v souvislosti s pojištěním motorových vozidel, konkrétně v případě havarijního pojištění.

Výše spoluúčasti

Výše spoluúčasti závisí na konkrétním pojistném produktu a pojištěném předmětu. Důležitou roli hrají i pojistné podmínky dané pojišťovny. U některých pojistných produktů je spoluúčast definována pevně danou částkou (např. 5 000 Kč).

Obvyklejší je vyjádření výše spoluúčasti v procentech a minimální hodnotou zároveň (např. 10 %, min. 10 000 Kč). Spoluúčast může být i nulová. V takovém případě pojišťovna hradí škodu v plné výši.

Jak spoluúčast ovlivňuje pojistné

Všeobecně platí, že čím vyšší spoluúčast si pojistník zvolí, tím nižší pojistné zaplatí. To však znamená také to, že veškeré menší škody bude hradit ze svého. Při nižší spoluúčasti bývá pojistné dražší, pojišťovna však zaplatí většinu škod.

Pojišťovny obvykle nabízí několik variant spoluúčasti. Klient se tak může rozhodnout, zda je pro něj výhodnější spoluúčast ve výši 5 %, 10 %, 15 %, ještě více či naopak žádná.