epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Smluvní ujednání

Co je smluvní ujednání?

Smluvní ujednání představují soubor základních ustanovení, které se vztahují k danému typu pojištění, případně jsou upraveny na míru konkrétní pojistné smlouvy. Specifikují vztah, povinnosti a práva obou zúčastněných stran - pojišťovny a pojištění osoby. Jsou závazná pro obě strany.

V oblasti pojišťovnictví se pro smluvní ujednání častěji užívá označení “všeobecné pojistné podmínky”, které jsou standardní součástí každé pojistné smlouvy.

Obsah smluvních podmínek

Hlavním úkolem smluvních ujednání je přesná specifikace podmínek, doplňujících informací a odchylek. Jednoduše řečeno smluvní ujednání popisují, za jakých podmínek bude nebo naopak nebude pojistné plnění vyplaceno.

V případě pojistných podmínek je například důležitý seznam výluk z pojištění, což jsou situace, kdy pojištěný ztrácí nárok na pojistné plnění nebo dochází k jeho krácení. Typickým příkladem takové výluky z pojištění je pojistná událost, k níž došlo pod vlivem alkoholu nebo úmyslné způsobení škody.

Smluvní ujednání se mohou lišit

Pojistné smluvní ujednání nejsou stejné. Každá pojišťovna má nastavené vlastní smluvní podmínky a to pro extra pro každý pojistný produkt zvlášť. Je doporučeno si přečíst celou pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek, protože obsahují zásadní info týkající se plnění v případě pojistné události. Kromě toho, že jsou přiloženy k pojistné smlouvě, si je lze přečíst na webových stránkách pojišťoven, kde jsou většinou volně ke stažení.