epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

SINK

Co je SINK?

SINK představuje způsob placení pravidelných účtů, jako je například pojistné. SINK probíhá na základě souhlasu s provedením bezhotovostní platby. Častěji než SINK se užívá pojem inkaso. Dalšími způsoby placení účtů jsou trvalý příkaz, příkaz k úhradě, poštovní poukázka, SIPO nebo speciální platební terminály.

Jak SINK probíhá

Po potvrzení souhlasu s platbou (inkasem) dochází ke stržení v pojistné smlouvě stanovené finanční částky z bankovního účtu pojistníka a to vždy v nastaveném intervalu (měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně).

Kdy se SINK používá

Nejčastěji se SINK používá u pravidelných plateb, mezi které patří i platby pojistného (např. za povinné a havarijní pojištění, životní pojištění či pojištění domácnosti.