epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Řidičský průkaz

Co je řidičský průkaz?

Řidičský průkaz patří do skupiny osobních dokladů stejně jako občanský průkaz a cestovní pas. Řidičský průkaz představuje úředně uznávaný doklad opravňující držitele k řízení motorových vozidel.

Řidičský průkaz a podmínky získání

Řidičský průkaz lze získat pouze na základě absolvování speciálního kurzu, výuky a výcviku prováděného certifikovanou firmou označovanou jako Autoškola.

Řidičák může v České republice získat pouze taková osoba, která úspěšně projde tímto výcvikem a složí odborné zkoušky z praktické (jízdy) i teoretické části (pravidla silničního provozu, znalosti ovládání a údržby vozidla), a která:

 • dosáhla věku stanoveného zákonem - od 15 let výše

 • je zdravotně a odborně způsobilá k řízení motorových vozidel - jako potvrzení slouží “Posudek o zdravotní způsobilosti žadatele k řízení motorových vozidel" dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • má trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR - v případě přechodného pobytu musí být délka nejméně 185 dní

 • není ve výkonu sankce či trestu zákazu řízení motorových vozidel

 • splňuje další podmínky stanovené zákonem

Zákonem minimálně stanovený věk se odvíjí od konkrétní skupiny řidičského oprávnění:

 • skupina AM - 15 let

 • skupina A1 - 16 let

 • skupina T a podskupina B1 - 17 let

 • skupina A a s omezením B, B+E, C, C+E a podskupiny C1, C1+E - 18 let

 • skupina A bez omezení, D, D+E a podskupin D1 a D1+E - 21 let a výše

Typy řidičských průkazů v ČR

Problematiku řidičských průkazů upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V roce 2013 byl zákon upraven tak, aby byl v souladu s příslušnými směrnicemi EU týkajících se řidičských průkazů jednotných pro všechny členské země EU.

 • Skupina AM - patří sem mopedy a skútry s objemem motoru do 50 cm3, elektrické skútry s výkonem do 4 kW a “miniauta pro patnáctileté” s omezenou max. rychlostí do 45 km/h, minimální věk 15 let

 • Skupina B se vztahuje na osobní auta, držitel oprávnění skupiny B může automaticky řídit vozidla ze skupiny AM, minimální věk 18 let

 • Skupina C zahrnuje nákladní vozidla, přičem podskupinu C1 lze získat už v 18 letech a za určitých podmínek u podskupinu C+E, minimální věk 18 nebo 21 let

 • Skupina D se týká autobusů, minimální věk 21 nebo 23 let

 • Skupina T je speciální oprávnění, které se týká řízení pracovních strojů (např. traktor a jiné zemědělské stroje), minimální věk 17 let