epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Retrocese

Co je retrocese?

Retrocese znamená pakované zajištění. Jedná se o postoupení části pojistného rizika v rámci jedné pojistné smlouvy dalšímu pojistiteli či pojistitelům. K retrocesi pojišťovny a zajišťovny přistupují z důvodu snížení zatížení prvopojistitele a pojistného rizika jeho rozložením mezi další pojišťovny.

Jak retrocese vzniká

Prvním krokem je sjednání vybraného druhu pojištění mezi pojistníkem a pojistitelem. Ten je označován jako prvopojistitel. Prvopojistitel odpovídá za rizika plynoucí z pojistné smlouvy a na jeho účet pojistník hradí domluvené pojistné. V případě pojistné události pojistník jedná s prvopojistitelem.

Prvopojistitel má možnost část pojistného rizika postoupit dalším pojistitelům a ti mohou část pojistného rizika opět postoupit jiným pojistitelům (zajistitelům). Tomu opakovanému zajištění pojistných rizik se říká retrocese.

Riziko retrocese

Při opakovaném zajištění může dojít k tomu, že zajistitel náhodně a nevědomky zajistí sám sebe. Tento proces se označuje spirála a dochází k němu při častém obchodování s pojistnými produkty, kdy se dojde ke ztrátě přehledu o jejich původu.

Často obchodované deriváty bývají navíc označované za problematické. Nejčastěji dochází ke spirále na specializovaných pojistných trzích, kde se v rámci pojištění pohybuje omezený počet společností.