epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Připojištění

Co je připojištění

Jedním z hlavních výhod moderního způsobu tvorby kvalitní pojistné ochrany je variabilita u jednotlivých pojistných produktů. Pojištěný si může vybrané pojištění jednoduše přizpůsobit svým požadavkům a potřebám.

Pojišťovny standardně nabízí dvě až tři základní varianty ke každému druhu pojištění. Někdy i více. Záleží na konkrétním typu pojištění. Tyto základní varianty se obvykle odlišují ve dvou až třech kritérií - základním rozsahu pojištění, výši pojistných limitů a rozsahu asistenčních služeb.

Připojištění představuje způsob, jak základní rozsah zvoleného pojištění doplnit či rozšířit. K hlavnímu pojištění jsou nabízeny vedlejší druhy pojištění, které s daným pojištěním souvisí.

Jak připojištění vypadá

Jako příklad lze uvést povinné ručení. Základní varianta zahrnuje zákonem nařízený pojistný rozsah. Dle zákona se povinné ručení vztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla na majetku, zdraví či životě účastníků silničního provozu s výjimkou vlastníka vozidla (řidiče), který škodu zavinil a to až do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě. Standardní součástí POV jsou také základní asistenční služby.

Navíc si pojištěný může k základní variantě sjednat celou řadu doplňujících připojištění dle nabídky pojišťovny. Nejčastěji se jedná o připojištění skel, úrazové připojištění řidiče i celé posádky, připojištění zavazadel, připojištění náhradního vozidla, rozšířené asistenční služby, připojištění rizika živelných událostí, krádeže a další. Povinné ručení je dokonce možné rozšířit tak, že může nahradit i základní havarijní pojištění.