epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistník

Pojistníkem je označovaná fyzická či právnická osoba, která s pojišťovnou (pojistitelem) uzavřela pojistnou smlouvu. Tím ji vzniká závazek platit pojistné. Většinou je tato osoba totožná s pojištěným. Nemusí to však být pravidlem. Tato osoba má právo na plnění v případě pojistné události.