epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistné riziko

Co je pojistné riziko

Pojistné riziko (někdy také pojistné nebezpečí) je určitá míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Pojistné riziko představuje jedna událost či více událostí, ke kterým může, ale také vůbec nemusí dojít. Způsob ochrany nabízí pojištění.

Ochrana před pojistnými riziky

Během života může člověka potkat celá řada méně či více nepříjemných událostí s následky v podobě finanční újmy, újmy na majetku, ale také zdraví či životě. Jednou z možností, jak následky zmírnit nebo se s nimi lépe vypořádat nabízí pojištění, které nabízí ochranu před vybranými pojistnými riziky.

Pojištění sice nedokáže pojistné riziko odvrátit a zabránit tak vzniku pojistné události a jejím následků, ale pojištěnému pomůže lépe zvládnout následky po finanční stránce. Pojištění pojistných rizik může například uhradit zaviněné škody, opravu, léčbu nebo poskytnout finanční prostředky na překlenutí určitého životního období.

Nejčastější typy pojistných rizik

Pojistná rizika se liší dle typu pojištění. Jiná pojistná rizika hrozí při pojišťování vozidla, domu a domácnosti, cestování do zahraničí, zdraví, odpovědnosti či podnikání.

Příklady pojistných rizik u pojištění vozidel:

 • nehoda,

 • vandalismus,

 • krádež,

 • živelné události (povodeň, požár, pád stromu či stožáru, vichřice, krupobití a další).

Příklady pojistných rizik u pojištění domácnosti či nemovitosti:

 • živelné události,

 • odpovědnost (vytopení sousedova bytu),

 • krádež.

Příklady pojistných rizik u cestovního pojištění:

 • nemoc,

 • úraz,

 • krádež, zničení či poškození zavazadel,

 • zrušení dovolené z vážných důvodů.

Příklady pojistných rizik u životního pojištění:

 • trvalé následky úrazu či nemoci,

 • smrt následkem úrazu či nemoci.

Míra pojistného rizika - co ji ovlivňuje

U pojistného rizika je třeba vedle konkrétního rizika rozlišovat také míru pravděpodobnosti vzniku, která může být značně odlišná. Míra rizika má zásadní vliv na cenu pojištění. Čím je riziko vzniku pojistné události vyšší, tím je pojištění dražší.

Názorný příklad: U vozidla parkovaného volně na ulici hrozí krádež, vandalismus i celá řada živelných událostí. Mnohem lépe je chráněno garážované vozidlo a to jak před zloději a vandaly, tak i před mnohými živelnými událostmi. Pojištěný si tak může zvolit jen reálně hrozící rizika.