epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná hodnota

Co je pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou se myslí nejvyšší možná finanční újma na majetku, k níž může dojít v důsledku pojistné události. V oblasti pojištění majetku se vychází z hodnoty pojišťované věci (např. bytu, domu, motorového vozidla).

Stanovením správné pojistné hodnoty lze předejít riziku podpojištění, což znamená vyplacení nižšího pojistného plnění v případě pojistné události, nebo naopak přepojištění, kdy pojištěný nedostane vyšší pojistné plnění, ale platí zbytečně vysoké pojistné.

Nová, časová a obvyklá pojistná hodnota

Existují tři typy pojistné hodnoty - nová, časová a obvyklá:

  • Nová pojistná hodnota se odvíjí od ceny, za kterou lze pořídit pojištěnou věc novou v momentě pojistné události. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění v takové výši, aby si pojištěný mohl pořídit stejné zařízení za aktuální cenu.

  • Časová pojistná hodnota se odvíjí od aktuální ceny pojištěného majetku v daném čase a na daném místě.

  • Obvyklá pojistná hodnota je téměř stejná jako časová hodnota s tím rozdílem, že zohledňuje stávající stav na trhu použitých věcí stejného druhu.