epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná částka

Co je pojistná částka?

Pojistná částka představuje nejvyšší možný limit pojistného plnění v případě vzniku pojistné události. Výši pojistné částky si stanovuje sám pojištěný obvykle na základě vlastní úvahy a doporučení odborníka a je uvedena v pojistné smlouvě.

Jak stanovit pojistnou částku

Pojistnou částku je nutné stanovit tak, aby v případě pojistné události pokryla vzniklé škody. Pokud například dojde ke krádeži vozidla, mělo by v ideálním případě vyplacené pojistné stačit na koupi vozidla stejné kvality a ceny. Všeobecně lze říci, že by pojistná částka měla odpovídat hodnotě pojištěné věci v daný moment.

Nejdůležitější je tedy pojišťovanou věc správně ocenit. U pojištění vozidel rozhodující roli hraje kupní nebo časová cena, u domácnosti zase hodnota jejího vybavení a zařízení apod. Konečné rozhodnutí o pojistné částce je vždy na pojištěném.

Aktualizace pojistné částky

Pojistnou smlouvu je doporučeno čas od času (alespoň jednou za dva roky) aktualizovat. Hodnota pojištěného majetku totiž může klesat nebo naopak narůstat a pojistná částka by v případě pojistné události nemusela odpovídat realitě.

Pojištěnému hrozí buď podpojištění, kdy hodnota majetku je vyšší než sjednaná pojistná částka. To je častý případ zejména u pojištění domácnosti. A nebo přepojištění, kdy hodnota majetku klesá, pojištěný platí stále stejné pojistné, ale v případě pojistné události dostane méně. Pravidelnou aktualizací se lze špatně zvolené pojistné částce vyhnout.